Norsk telefonnummer:
Norsk telefonnummer:
Internasjonal telefon:
Kontakt oss
Spesialtilbud - Produkt Best pris
Spesialtilbud - Produkt
Best pris

Spesialtilbud Cialis Original
Kjøp nå
Total mengde NOK 0.00
Din bestilling 0 Varer
Total mengde
NOK 0.00
Din bestilling
0 items

Kasse

Betingelser og vilkår

Betingelser & vilkår

Å ta seg tid til å lese gjennom følgende vilkår og betingelser er helt grunnleggende innen du tar i bruk våre nettsider. I det du begynner å benytte deg av våre tjenester gir du oss også din bekreftelse på at du har lest nøye gjennom og gjort deg kjent med de ulike aspektene av denne teksten, og du har også godkjent dem. Skulle det være noe du ikke er enig i, ber vi deg forlate nettsiden og se bort fra dette innholdet.

Videre har vi vår fulle rett til å gjøre oppdateringer og redigeringer av disse betingelsene og vilkårene, og dette kan vi gjøre helt ute videre varsel. Det er viktig å huske at det er du som kunde som til envher tid har et ansvar for å være oppdatert og inneforstått med de til enhver tid gjeldene betingelser og vilkår.

Det er du som kunde og bruker som står ansvarlig for å sjekke ut at eventuelle produkter du handler og innholdet i disse samsvarer med det du etterspør. Samtidig stiller du ansvarlig for egen helse, og må påse at du tåler produktene og at de ikke interagerer med eventuelle medisiner du måtte ta.

Bruk av websiden og nettbutikken vår

Det er strengt forbudt å videreselge, reprodusere, modifisere, lisensiere, distribuere og overføre produkter, tjenester eller informasjon du måtte finne på denne nettsiden. Det er derimot lovlig å skrive ut eller laste ned informasjon til egen, og ikke kommersiell, bruk. Dette forutsetter at du ikke endrer innholdet eller sletter varemerke, opphavsrett eller annen propritær informasjon.

Håndtering av informasjon

Vær oppmerksom på at informasjonen på denne nettsiden ikke er ment for å skaffe informasjon om diagnoser eller sykdommer. Innen du starter opp med nye medisiner eller foretar deg noe med dosene til medikamenter du allerede tar må du, uten unntak, konsultere en lege først. Det samme gjelder om du mistenker sykdom, opplever helseproblemer eller annet som kan være til fare for deg.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuell feilinformasjon og skrivefeil på denne siden, og forbeholder oss retten til å endre disse. Det vil ikke bli sendt ut varsel i forkant av disse endringene. Samme prosedyre gjelder også for tilgjengelighet og priser for sortimentet og tjenester.

Eiendomsretten til denne nettsiden

Vi har den hele og fulle opphavsretten til all informasjon på denne nettsiden. Du står i din fulle rett til å innhente informasjon og laste ned eller skrive ut dette, men da kun til privat bruk. Det er ikke tillatt med viderepublisering, distribuering eller på annen måte la en annen part få tilgjengelighet til denne informasjonen. Denne informasjonen kan heller ikke tilgjengeliggjøres på andre online fora, i papirutgaver eller andre typer medier.

Fraskrivelser

Vi kan på ingen måte representere eller gi noen garanti rettet til korrekthet, troverdighet eller kontinuiteten av tilførsel av informasjon på dette nettstedet. Alle opplysninger du måtte finne er her kun ment som generell pepinn og informasjon. Du må aldri foreta vurderinger av din egen situasjon ut fra det du måtte lese her.

Tilliten du har til informasjonen på dette nettstedet skjer på egen risiko. Forbedringer og retting og endringer på feil og uttalelser kan bli redigert, uten ytterligere forvarsel. Informasjonen du leser her må ikke benyttes som et fasitsvar på medisinske spørsmål. Ei heller må det startes opp med egenbehandling basert på disse opplysningene. Vår oppgave er å veilede og opplyse, ikke å stille diagnose. Opplever du helsemessige problemer er det avgjørende at du tar kontakt med fastlegen din eller annet helsepersonell. Likeledes gjelder også dette ved endring av allerede benyttet dosering.

Personvern og sikkerhet

Vi forstår at du kjenner på en visse skepsis hva gjelder å gi ut personlig informasjon om deg selv på ulike vebbsider. Likevel er det sånn at vi må ha et utvalg personlig informasjon, for på den måten å kunne gi deg best mulig hjelp og service. Du kan være 100 % trygg på at disse opplysningene blir håndtert varsomt og ytterst forsvarlig, og at vi har systemer som sørger for at din informasjon ikke havner hos uvedkommende.

Vi følger til enhver tid de gjeldene lover og regler i Personvernforordningen, som gjelder for borgere innen EU og EØS og også er gjeldende for bedrifter som befinner seg utenfor dette området, men som likevel selger varer og tjenester til disse områdene.

 • Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne utføre vårt arbeid.
 • Vi vil alltid spørre om tillatelse til å behandle og innhente din informasjon, der det er påkrevd.
 • Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngåelse av databehandleravtaler med våre databehandlere, med henblikk på å sikre at personopplysninger alene blir behandlet til de angitte formål og sikre passende sikkerhetsforanstaltninger.

Vi er delvis ansvarlig for dine data. Ved å lese denne personvernerklæringen vil du få informasjon om hvilke type data vi innhenter og benytter, hva de brukes til osv. Vi anmoder deg derfor om å gå nøye gjennom denne informasjonen, og ikke foreta deg noe på vår nettside før du er helt inneforstått med den informasjonen du finner her.

Persondata som blir behandlet hos oss

Opplysninger om deg blir innhentet på ulike tidspunkt, og etter som hva du foretar deg på sidene våre. Dette være seg når du oppretter en konto, bestiller varer, kontakter vår kundeservice eller benytter deg av andre interaktive tjenester. Dette kan være personsensitive-, personlige- private data osv. Disse dataene beholder og benytter vi for å kunne yte tilstrekkelig service til deg.

Til ovenstående formål vil følgende informasjon kunne innhentes og brukes av oss:

 • Navnet og adressen din
 • Telefonnummeret ditt
 • E-postadresse
 • Betalingsinformasjon
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Tekniske opplysninger, for eksempel IP-adressen din

Formål og grunnlag for innhenting av denne typen data

 • Dine opplysninger blir hentet inn og benyttet til følgende formål:
 • For at du skal kunne få tilgang til din personlige profil og konto på nettsiden
 • For at du skal kunne opprette personlig konto og for at vi skal kunne kommunisere og levere tjenester til deg.
 • Vi må ha opplysninger for å ha muligheten til å gi deg digital informasjon.
 • Opplysninger brukes til å oppretting, håndtering og kontroll av bestillingen din
 • For å kunne gi deg målrettet informasjon (profilering) i henhold til dine historiske data vedrørende kjøps-, søks- og bruksadferd.

Offentliggjøring av personlig informasjon

Det vil, uten unntak, aldri forekomme at vi offentliggjør dine personlige data.

Personlig sikkerhet

Vi utfører kontinuerlig en rekke tiltak for å ivareta din sikkerhet når du bruker våre tjenester. Av disse kan nevnes:

 • Brukernavn og passord er påkrevet for tilgang til personlige opplysninger.
 • Systemene der dine personopplysninger lagres har nødvendig adgangsbeskyttelse
 • Betalingsinformasjonen og betalingene du registrerer krypteres med SSL (Secure Sockets Layer. Det betyr at betalingsdataene dine, og da også kortinformasjonen er beskyttet fra at uvedkommende får tak i dem.

Dine rettigheter

Dersom ønskelig kan du be om å få innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg. Det meste av dette er tilgjengelig på dine sider på nettsiden. Dersom vi skulle ha ukorrekte opplysninger vil vi selvfølgelig rette opp disse. Ønsker du sletting av opplysningene dine, vil vi også være behjelpelig med det. Det er dog noen opplysninger som vi er juridisk forpliktet til å lagre.

Innsigelser

Du har din fulle rett til å komme med innsigelser om du er uenig i bruken og lagringen av dine persondata. Dette gjelder også den automatisk behandling av opplysninger og data brukt i markedsføringsformål.

Tilbaketrekking av samtykke

Selv om du har gitt oss fullmakt til behandle personopplysningene dine, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler (også kalt “Cookies”). En informasjonskapsel består av en liten tekstfil som lagres på enheten din. Alle nettsider har mulighet til å sende informasjonskapsler, såfremt nettleseren din godkjenner dette. Informasjonskapslene kan ikke brukes til å identifisere deg, men kan inneholde opplysninger om for eksempel navigasjon, tid for besøk, nettleserversjon m.m. Noen informasjonskapsler er nødvendige for at denne nettsiden skal fungere optimalt. Du kan selv velge innstillinger i din nettleser.